PB SYS is now VH Systems

PB sys en VH Systems zijn vanaf 01 januari 2024 gefuseerd en zullen vanaf nu opereren onder de naam VH Systems BV. Met deze fusie maken we het mogelijk om de meest innovatieve & High Tech interne transportsystemen voor de tuinbouw te ontwerpen en te bouwen voor onze klanten in binnenland en buitenland. VH Systems wordt uw (nieuwe) partner.

From Januari 1, 2024 PB sys and VH Systems have merged and will now operate under the name VH Systems BV. With this merger we make it possible to design and build the most innovative & High Tech internal transport systems for horticulture for our customers at home and abroad. VH Systems will be your (new) partner.